Tom Kalemi


Tom Kalemi

Tom kalemi

Tom kalemi

Tom kalemi Sistemi Kurulumu

Akıllı Kalem (+) 2.5 Bilgisayar Programını bilgisayarınıza yükleyiniz.
Bekçi Tur Kontrol Sistemini bilgisayarınız ile haberleştiriniz.
Bekçi Anahtarlıkları, Güvenlik Nokta’larını ve Olay Kodlarını tanıtınız.
Akıllı Kalem plus’ a öğretme yapınız.
Akıllı Kalem plus’e kayıt alınız. Tanıttığınız Anahtarlık veya noktaları Akıllı Kalem plus’ a yaklaştırarak kayıt alınır.
Akıllı Kalem plus’ daki kayıtları bilgisayarınıza aktarınız.
Rapor Alınız. Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Noktası, Tur Raporu v.b.gibi

Tom kalemi Sistemi kısaca şu şekilde çalışır;

Güvenlik kontrol noktaları güvenliğin önemli olduğu, kontrol edilmesi istenen yerlere monte edilir. Bekçi, tura çıkmadan önce kendisine ait olan anahtarlığı Akıllı Kalem’e okutur, böylece Akıllı Kalem hangi bekçi tarafından kullanıldığını öğrenmiş olur.
Bekçi Kontrol etmekle yükümlü olduğu yerlere giderek kontrolünü yapar ve Akıllı Kalem’i güvenlik noktasına okutur, okuma sırasında Akıllı Kalem ışıklı ve sesli uyarı verir.
Bekçi mesai süresi boyunca kontrol ettiği yerlerde bulunan güvenlik noktalarını Akıllı Kalem’e okutarak yaptığı kontrol işlemlerini kayda alır. Bekçi görevini bitirdikten sonra, Akıllı Kalem’i amirine teslim eder.

Güvenlik amiri, Akıllı Kalem’i bilgisayara bağlı haberleşme yuvasına takarak, gece yapılan kontroller ile ilgili bilgileri bilgisayara aktarır ve yazıcıdan bekçinin yaptığı kontroller ile ilgili ayrıntılı raporları alır.